Konzultácie a outsourcing

Objem a význam konzultačných a outsourcing služieb v IT sektore neustále rastie. Stále viac popredných spoločností využíva tieto služby z dvoch hlavných dôvodov: úspora nákladov a pokrytie náročných potrieb na pracovníkov informatiky. Naša spoločnosť poskytuje konzultačné a outsourcing služby, ktoré vám umožnia flexibilne riadiť požiadavky na skúsených systémových a softvérových inžinierov, dajú vám prístup k najmodernejším technológiám a urýchlia proces vývoja a implementácie informačných systémov.

Rozsah a forma outsourcingu je definovaná v kontrakte, ktorý je prisposobený požiadavkám klientov.

Našími zákazníkmi sú najmä finančné a bankové inštitúcie, pre ktorých je informatika nástrojom pre dosahovanie svojich strategických cieľov. Konzultačné a outsourcing služby sme schopní realizovať aj pre akékoľvek iné organizácie.